Absolvování v AR 2019/2020

Kontrola splněných povinností a tisk osvědčení při splnění podmínek proběhne koncem září. Do té doby ještě můžete plnit předměty. Program Bakalář PLUS máte otevřený po celou dobu studia. Pokud jste splnili předepsaných 5 předmětů, můžete v plnění pokračovat. K osvědčení bude přiložen i výpis splněných povinností se všemi splněnými předměty. O termínu vyzvednutí osvědčení v případě splnění bude účastník vyzván e-mailem.