Změna podmínek pro získání osvědčení

Na základně rozhodnutí kolegia děkana dochází s okamžitou platností ke změně podmínek absolvování programu Bakalář PLUS. Nově stačí pro získání osvědčení splnit pouze 3 studijní povinnosti.