Jak se zapsat

Zapsat se mohou všichni studenti bakalářských studijních programů na Přírodovědecké fakultě po celou dobu studia. Program Bakalář Plus realizovaný v rámci tzv. celoživotního vzdělávání je zdarma, je určen motivovaným a talentovaným studentům a reaguje na jejich specifické vzdělávací požadavky.

Studenti zapsaní do 1. ročníku v akademickém roce 2021/2022, nebo studenti vyšších ročníků bakalářského studia, kteří se chtějí připojit v akademického roce 2021/2022, se mohou přihlásit do programu od 1. 7. do 20. 9. 2021 prostřednictvím elektronické přihlášky v SIS. Pro přihlášení je potřeba nejprve se přihlásit do SIS loginem a heslem CAS a poté podat přihlášku přes „Přijímací řízení“.  ZÁPIS DO PROGRAMU PROBĚHNE POUZE ELEKTRONICKY. VEŠKERÉ INFORMACE OBDRŽÍ PŘIHLÁŠENÍ STUDENTI E-MAILEM PO 20.9.2021.

Po ukončení přihlašování budou mít posluchači v SIS otevřený nový účet (BCPLUS) – zájmový kurz CŽV. Přístup do účtu bude pod stejným přihlašovacím jménem jako pro řádné studium. Vybrané předměty z aktuální nabídky kurzu si vloží do účtu v období otevření SIS pro zápis předmětů v aktuálním akademickém roce dle harmonogramu. Předměty nejsou kreditovány;  jsou dostupné v SIS na záložce Zápis (studijní plán), pedagogové mohou vypisovat termíny zkoušek a studenti se ke zkouškám mohou přihlašovat.

Výuka předmětů Bakalář PLUS probíhá v období stanoveném harmonogramem akademického roku pro výuku předmětů v zimním a letním semestru,  po domluvě mezi vyučujícími a přihlášenými studenty.