Co je Bakalář PLUS

Z rozhodnutí děkana program Bakalář Plus v AR 2024/25 nebude otevřen.

Jste v bakalářském studiu na Přírodovědecké fakultě, Univerzity Karlovy, nebo bakalářské studium letos začínáte?

A chcete od své školy něco navíc?

Něco, co vám nenabízejí běžné vyučovací předměty?

Pak pro vás máme projekt Bakalář PLUS. S ním si budete moci rozšířit vzdělání, aniž byste se museli vázat na stávající studijní plány. Mezi předměty najdete jak témata vysoce specializovaná, tak obecnější, která vám představí známá fakta v nových souvislostech.

Co
Bakalář PLUS je nový nadstavbový program. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy jej zahájila v akademickém roce 2012/2013.

Pro koho
Program je určen nejen talentovaným studentům, ale především těm hloubavým, kteří mají opravdový zájem o obor a chtějí se dovědět něco navíc. Předměty proto budou většinou nadprůměrně náročné. Což ale jistě nebude vadit nikomu, kdo očekává od vysoké školy špičkové vzdělání a je ochotný pro něj něco udělat.

Jak
Bakalář PLUS je realizován v rámci takzvaného celoživotního vzdělávání a je zdarma.

Vzhledem k charakteru celoživotního vzdělávání nebude splnění zapsaných předmětů hodnoceno kredity a nebude nahrazovat jiné povinnosti běžného denního studia. Za úspěšné absolvování tří studijních povinností z tohoto programu obdrží student od děkana fakulty osvědčení Bakalář PLUS.

Pro více informací kontaktujte garantku programu Bakalář PLUS Doc. RNDr. Miladu Teplou, Ph.D. (milada.tepla@natur.cuni.cz) nebo referentku CŽV Gabrielu Lojkovou (gabriela.lojkova@natur.cuni.cz).