Často kladené otázky

Kdy se student může zapsat do Bakaláře PLUS?
Do programu Bakalář PLUS se student může zapsat v kterémkoliv úseku bakalářského studia vždy začátkem akademického roku.

Kolik předmětů je nutné pro získání osvědčení?
Osvědčení získá student za splnění tří předmětů v libovolném časovém období v průběhu bakalářského studia.
Týká se rovněž studentů, kteří se do programu zapsali i v roce 2020 a 2021 (tito dříve měli povinnost splnit pět předmětů).

Bude možné nesplněné zapsané předměty Bakaláře PLUS zapsat v příštím roce?
Pokud student předměty zapsané v daném akademickém roce nesplní, má možnost nechat si je zapsat znovu v následujících AR za předpokladu, že předmět bude dále vyučován.

Je v plánu přidávat v dalších rocích nové předměty nebo naopak některé rušit?
Nabídka předmětů se může průběžně měnit, může být rozšířena o další předměty, některé předměty naopak mohou být v dalším akademickém roce z nabídky vyjmuty podle ohlasu.

Bude možné si zapisovat předměty dodatečně během akademického roku?
Předměty, které budou v nabídce pro akademický rok, bude možné zapsat pouze začátkem příslušného roku ve stanoveném termínu.

Kdy bude probíhat kontrola splnění požadavků vyučujícími?
Kontroly budou probíhat v termínech dle dohody s vyučujícími.

Co se stane, když student nezvládne nějaký předmět ukončit úspěšně nebo když nesplní všech pět předmětů?
Studium v programu Bakalář PLUS není provázáno s řádným studiem a případný neúspěch jej nijak neovlivní. Nesplnění předmětů Bakalář PLUS nebude nijak penalizováno.

Kdy bude znám termín výuky?
Termín výuky pro bude stanoven vyučujícím po domluvě s přihlášenými studenty.