Předměty

V akademickém roce 2021/2022 nabízí Bakalář PLUS tyto předměty*:

Územní plán pro negeografy
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

Pokročilé instrumentální metody v hydrologii
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Fyziologie člověka z pohledu vědy a medicíny
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.

Landmarks/Milestones in Cell Biology
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., Mgr. Klára Hlouchová, Ph.D.

Strukturní základy buněčné biologie
Mgr. Marian Novotný, Ph.D.

Seminář vědecké fotografie
RNDr. Martin Černý, Ph.D., Mgr. Petr Jan Juračka

BioLogické debaty
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.

Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.

Diskusní seminář Quo Vadis Chemie (I a II)
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.

Ochrana vod a přírody v praxi
Mgr. Michal Pravec

Matematika na počítačích pro přírodovědce
RNDr. Jiří Makovička, CSc.

Matematika A1
RNDr. Naděžda Krylová, CSc., RNDr. Pavel Klavík, Ph.D.

Matematika A2
RNDr. Naděžda Krylová, CSc., RNDr. Pavel Klavík, Ph.D.

Filozofie matematiky I
Mgr. Pavel Klavík

Filozofie matematiky II
Mgr. Pavel Klavík

Chemické úterky
Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

Programování pro přírodovědce
RNDr. Juraj Jašík, Ph.D.

Sociogeografická exkurze
RNDr. Jakub Jelen

Stáž ve výzkumné skupině – biologie
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

Stáž ve výzkumné skupině – chemie
prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

Stáž ve výzkumné skupině – geografie

Stáž ve výzkumné skupině – geologie (podrobnosti budou přidány do začátku výuky)

Stáž ve výzkumné skupině – ochrana životního prostředí (podrobnosti budou přidány do začátku výuky)

* nabídka předmětů se průběžně aktualizuje