Předměty

V akademickém roce 2024/2025 se program pro nové studenty neotevírá.

Program Bakalář PLUS nabízí tyto předměty*:

Územní plán pro negeografy
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

Fyziologie člověka z pohledu vědy a medicíny
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.

Strukturní základy buněčné biologie
Mgr. Marian Novotný, Ph.D.

Seminář vědecké fotografie
RNDr. Martin Černý, Ph.D., Mgr. Petr Jan Juračka

BioLogické debaty
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.

Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.

Diskusní seminář Quo Vadis Chemie (I a II)
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. – z důvodu nenaplněné kapacity se v AR 2023/24 předmět nevyučuje

Ochrana vod a přírody v praxi
Mgr. Michal Pravec

Matematika na počítačích pro přírodovědce
RNDr. Jiří Makovička, CSc.

Matematika A1+
RNDr. Naděžda Krylová, CSc.

Matematika A2+
RNDr. Naděžda Krylová, CSc.

Programování pro přírodovědce
RNDr. Juraj Jašík, Ph.D. – z důvodu nenaplněné kapacity se v AR 2023/24 předmět nevyučuje

Sociogeografická exkurze
RNDr. Jakub Jelen

Tajemství sbírek
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.

Time management
Ing. Markéta Veljačiková

Učte se efektivně
Mgr. Shumran Hafoudh

Buduj si své profesní jméno
Mgr. Jitka Štádlerová

Stáž ve výzkumné skupině

Tento předmět v rámci zájmového studia Bakaláře+ představuje možnost získání prvních osobních zkušeností z profesionální výzkumné laboratoře. V typickém případě student dochází v průběhu semestru jednou (či vícekrát)
týdně do zvolené laboratoře (tedy do výzkumného týmu) a účastní se dle pokynů vedoucího či jím pověřené osoby aktuálních výzkumných aktivit týmu, a to dle charakteru vybraného oboru/zaměření výzkumného týmu.
Tato jednosemestrová aktivita je ukončena pohovorem s vedoucím týmu o přínosu/úskalích absolvovaného pobytu,
představách studenta o dalším propojení studia a vědeckých aktivit, a dále o perspektivách působení ve zvoleném oboru.
Tento předmět lze zapisovat opakovaně za účelem pobytu v různých laboratořích a před každým zápisem předpokládá osobní domluvu (a souhlas s pobytem) s vedoucím výzkumného týmu/laboratoře.