Učte se efektivně

Garant: Mgr. Shumran Hafoudh

Anotace:
Kurz vychází z recentních výzkumů procesu učení z oblasti psychologie. Vedle představení účinnosti známých technik učení (vytváření poznámek, zvýrazňování, sumarizace, opakování, memorování) a jak z nich vytěžit co nejvíce, se dozvíte i techniky nové, které posílí váš proces učení.

Hlavní témata kurzu:
plánování
vytváření poznámek
rozvržení procesu učení
vyvolávání si učiva z paměti
spojování problémů učiva, vysvětlování, studium kazuistik
techniky zvýrazňování, opakované čtení, sumarizace a imaginace
prolínání a spojování strategií učení
nad rámec studia – seberegulace, motivace, metakognice (emoce, chování a poznávání)