Přihlašování do programu v AR 2020/2021

Studenti,  kteří se chtějí připojit v akademického roce 2020/2021 do nadstavbového programu Bakalář PLUS, se mohou přihlásit v termínu od 1. 6. do 20. 9. 2020 prostřednictvím elektronické přihlášky v SISPro přihlášení je potřeba nejprve se přihlásit do SIS loginem a heslem CAS a poté podat přihlášku přes „Přijímací řízení“.

Do programu je možné přihlásit se hned v prvním ročníku, nebo i v průběhu studia. Podávání přihlášky je otevřeno každý rok v létě. Studium programu má student otevřeno po celou dobu trvání bakalářského studia.

ZÁPIS DO PROGRAMU PROBĚHNE POUZE ELEKTRONICKY. VEŠKERÉ INFORMACE OBDRŽÍ PŘIHLÁŠENÍ STUDENTI E-MAILEM PO SKONČENÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ.

Výuka předmětů Bakalář PLUS probíhá v období stanoveném harmonogramem akademického roku pro výuku předmětů v zimním a letním semestru,  po domluvě mezi vyučujícími a přihlášenými studenty.