Absolvování v AR 2018/2019

Kontrola splněných povinností a tisk osvědčení při splnění podmínek proběhne koncem září. Do té doby ještě můžete plnit předměty. O termínu vyzvednutí osvědčení v případě splnění bude účastník vyzván e-mailem.