Tajemství sbírek

Garant: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.

Sbírky na Přírodovědecké fakultě ukrývají řadu pozoruhodných exponátů, jejichž existence zůstává většině studentů běžného studia zcela skryta. Většinou totiž při přednáškách a praktikách nezbývá čas ukázat kuriosní či záhadné exponáty, které však pro zapálené přírodovědce mohou být mimořádně zajímavé. Nejinak je tomu u antropologických a zoologických sbírek, které při nedávno proběhlé reinventarizaci poskytly mnohá překvapení.
Nový předmět si klade tyto cíle: 1) seznámit studenty s přírodovědnými sbírkovými fondy uloženými v budovách Biologické sekce PřF UK i jiných pražských institucí (např. Národní muzeum, Anatomický ústav 1. LF UK). 2) představit výjimečné exponáty sbírek. 3) ukázat, jak jsou sbírkové materiály využívány pro vědeckou práci. 4) seznámit studenty s preparačními metodami a prací preparátorů.
Předmět je založen na přímém kontaktu se sbírkovým materiálem a většinou se bude odehrávat přímo v místnostech sbírek (PřF UK a Národního muzea). U účastníků kurzu se předpokládá alespoň základní znalost zoologie a anatomie.
Hlubší zájem o zoologii nebo antropologii je jednoznačným důvodem pro výběr tohoto předmětu a značnou výhodou pro jeho absolvování.

Pro detailní sylabus klikněte zde.