Sociogeografická exkurze

Garant: RNDr. Jakub Jelen

Cílem předmětu je umožnit studentům hlubší vhled do vybraných geografických problémů, a to díky přímému setkání s problémy v praxi – v krajině, ve specifických objektech či v odborné instituci. V rámci výuky je vypsána nabídka jednodenních exkurzí s odlišným tematickým zaměřením. Z nabídky si studenti volí 3 exkurze, kterých se zúčastní. Studenti si vedou exkurzní deník, přičemž na základě informací z každé exkurze zpracují jednostránkový elaborát.

Pro detailní sylabus klikněte zde.