Katedra zoologie

Experimentální ověření příspěvku entodermu to vnějších žaber drápatek; identifikace zubních kmenových buněk u axolotla mexického
Garant: dr. Vladimír Soukup
Doporučený ročník studia: 2
Bližší informace: vladimir.soukup@natur.cuni.cz, https://vertebrata.natur.cuni.cz/products/vladimir-soukup/

Cytogenetická analýza pavoukovců
Garant: dr. František Šťáhlavský
Doporučený ročník studia: 2
Bližší informace: stahlf@natur.cuni.cz; http://web.natur.cuni.cz/zoologie/arthropods/

Diverzita a evoluce anaerobních protist – od objevu nových druhů po genomiku
Garant: prof. Ivan Čepička, dr. Tomáš Pánek
Doporučený ročník studia: 1+
Bližší informace: https://www.cepickalab.com, ivan.cepicka@natur.cuni.cz, tomas.panek@natur.cuni.cz

Fylogeografie afrotropických netopýrů; populační genetika delfínů ve Středozemním moři; populační genetika velkých savců ve střední Evropě
Garant: doc. Pavel Hulva
Doporučený ročník studia: 1+
Bližší informace: pavel.hulva@natur.cuni.cz, https://vertebrata.natur.cuni.cz/products/hulva-pavel/

Hematologie – brána k buněčné biologii nemodelových organismů; genová exprese v průběhu neurologického zánětu u ptáků; adaptivní evoluce imunitních genů – jak na to?
Garant: doc. Michal Vinkler
Doporučený ročník studia: 2
Bližší informace: michal.vinkler@natur.cuni.cz; http://web.natur.cuni.cz/zoology/eei/

Výzkum biologie a chování sysla obecného v kontextu jeho Záchranného programu v České republice
Garant: dr. Irena Schneiderová
Doporučený ročník studia: 1+
Bližší informace: schneid2@natur.cuni.cz; https://vertebrata.natur.cuni.cz/products/irena-schneiderova/

Koevoluce včel a jejich parazitů
Garant: dr. Jakub Straka
Doporučený ročník studia: 1+
Bližší informace: jakub.straka@natur.cuni.cz