Katedra parazitologie

Vliv larvální stadií tasemnic na rozvoj vybraných nádorů v myším modelu
Garant: Prof. Petr Horák
Doporučený ročník studia: 2+
Bližší informace: petr.horak@natur.cuni.cz; http://www.helminthology.cz/download/tasemnice_poster.pdf