Katedra ekologie

Odhalíme rozdíl mezi starými evolučními liniemi korýšů? Molekulární determinace a morfometrie karpatských blešivců.
Garant: Prof. Adam Petrusek
Bližší informace: https://www.natur.cuni.cz/biology/ecology/people/adam-petrusek

Mají kryptické druhy blešivců odlišné potravní niky? Stabilní izotopy jako nástroj pro určování zdrojů potravy.
Garant: Prof. Adam Petrusek
Bližší informace: https://www.natur.cuni.cz/biology/ecology/people/adam-petrusek

Geografická variabilita ve zpěvu endemických lindušek Kanárských ostrovů
Garant: Dr. Tereza Petrusková
Bližší informace: https://www.natur.cuni.cz/biology/ecology/research/ongoing-projects/bioacoustic-research-group

Lokální evoluce zpěvu v rámci dlouhodobě sledované populace strnada obecného
Garant: Dr. Tereza Petrusková
Bližší informace: https://www.natur.cuni.cz/biology/ecology/research/ongoing-projects/bioacoustic-research-group

Využití cytogenetických a genomických metod v rekonstrukci evoluce pohlavních chromozomů obratlovců (v angličtině)
Garant: Dr. Michail Rovatsos
Doporučený ročník studia: 1+
Bližší informace: michail.rovatsos@natur.cuni.cz; https://mirovatsos.wordpress.com/

Úloha stresu v teplotní určení pohlaví gekonů
Garant: Prof. Lukáš Kratochvíl