Katedra botaniky

Ekologická role zásob uložených v dělohách semene
Garant: dr. Martin Weiser
Bližší informace: martin.weiser@natur.cuni.cz

Růst přirozeného vegetativního potomstva rostlin
Garant: dr. Martin Weiser
Bližší informace: martin.weiser@natur.cuni.cz

Jak spolu souvisí podmínky klíčení a růstu rostlin?
Garant: dr. Martin Weiser
Bližší informace: martin.weiser@natur.cuni.cz

Interakce rostlin a půdy a jejich vliv na fungování rostlinných společenstev
Garant: Prof. Zuzana Münzbergová
Doporučený ročník studia: 1+
Bližší informace: zuzmun@natur.cuni.cz

Adaptace rostlin ke klimatickým změnám
Garant: Prof. Zuzana Münzbergová
Doporučený ročník studia: 1+
Bližší informace: zuzmun@natur.cuni.cz

Studium vzácných druhů jako cesta k jejich efektivní ochraně
Garant: Prof. Zuzana Münzbergová
Doporučený ročník studia: 1+
Bližší informace: zuzmun@natur.cuni.cz

Vegetační snímkovaní subxerotermních trávníků
Garant: dr. Jan Novák
Doporučený ročník studia: 1+
Bližší informace: prourou@gmail.com

Pedoantrakologický výzkum
Garant: dr. Jan Novák
Doporučený ročník studia: 1+
Bližší informace: prourou@gmail.com