Katedra biochemie

Imunochemické studie
Garant: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Vhodné pro studijní programy: Biochemie, KATA, Medicinální chemie
Doporučený ročník studia: druhý
Bližší informace zde: https://www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/hodek/laborator-patogenese-cysticke-fibrosy-1, laboratoř 221

Anotace:

 • vývoj profylaktických protilátek k prevenci mikrobiálních patogenezí
 • izolace žloutkových protilátek a jejich charakterizace
 • test imunoreaktivity – metody ELISA a “Western blotting”
 • aktivitní testy “ex vivo” nebo “in vivo

Senzorové hemoproteiny
Garant: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
Vhodné pro studijní programy: Biochemie, KATA, Medicinální chemie
Doporučený ročník studia: druhý
Bližší informace zde: https://www.natur.cuni.cz/martinkova, laboratoř 217

Anotace:

 • studium spektrálních vlastností senzorových hemoproteinů
 • schopnost jejich interakce s O2 a CO
 • vazba dalších ligandů
 • vliv oxidačního stavu centrálního atomu železa

Výzkum biochemie rostlin
Garant: doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Vhodné pro studijní programy: Biochemie, KATA, Medicinální chemie
Doporučený ročník studia: druhý
Bližší informace zde: https://www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/rysl/laborator-biochemie-rostlin, laboratoř 209

Anotace:

 • biochemická charakterizace rostlin rajčete jedlého (Solanum lycopersicum)
 • vliv ošetření triazolovými fungicidy na rostlinu
 • vyhodnocení základních růstových a fyziologických parametrů
 • stanovení aktivity vybraných půdních enzyme

Struktura a funkce proteinů a proteinových komplexů
Garant: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Vhodné pro studijní programy: Biochemie, KATA, Medicinální chemie
Doporučený ročník studia: druhý
Bližší informace zde: https://www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/mis/kontakt-1/Struktura_MS, laboratoř 216

Anotace:

 • exprese proteinů s nepřirozenými analogy aminokyselin
 • foto- a chemické síťování proteinů
 • identifikace proteinů a jejich komplexů pomocí hmotnostní spektrometrie
 • určování disulfidických můstků a posttranslačních modifikací

Biochemie patogenních kvasinek
Garant: doc. Olga Heidingsfeld
Vhodné pro studijní programy: Biochemie, KATA, Medicinální chemie
Doporučený ročník studia: druhý
Bližší informace zde: https://www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/hruskoo/laborator-biochemie-patogennich-kvasinek, laboratoř 207

Anotace:

 • patogenní kvasinky rodu Candida a Magnusiomyces
 • exprese kvasinkových proteinů v bakteriích Escherichia coli
 • studium hydrolas, které umožňují reagovat na stres a zvyšují virulence kvasinek
 • interakce patogenních kvasinek s jinými mikroorganismy

Biochemie molekulární karcinogenese a enzymů, maligní transformace
Garant: Mgr. Radek Indra, Ph.D.
Vhodné pro studijní programy: Biochemie, KATA, Medicinální chemie
Doporučený ročník studia: druhý
Bližší informace zde: https://www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/indra/biochemie_molekularni_karcinogenese, laboratoř 221

Anotace:

 • metabolická aktivace a detoxikace karcinogenních sloučenin a jejich stanovení
 • význam enzymů pro metabolismus léčiv – (de)aktivace léčiv a lékové interakce
 • stanovení aktivity a množství enzymů v buněčných vzorcích
 • příprava a charakterizace léčiv ve formě nanočástic

Strukturní biochemie imunitního rozpoznávání
Garant: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Vhodné pro studijní programy: Biochemie, KATA, Medicinální chemie
Doporučený ročník studia: druhý
Bližší informace zde: https://www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/vanek3/strukturni-biochemie-imunitniho-rozpoznavani, laboratoř 204

Anotace:

 • práce s rekombinantní DNA (izolace, amplifikace, klonování do plazmidu)
 • produkce rekombinantních proteinů (bakteriální a eukaryotický expresní systém, práce s tkáňovými kulturami)
 • purifikace a charakterizace proteinů (elektroforéza, imunodetekce)
 • pokročilejší biofyzikální charakterizace a výzkum struktury