Katedra analytické chemie

Elektrochemické analytické metody
Garant: prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Vhodné pro studijní programy: Chemie, KATA, Medicinální chemie
Doporučený ročník studia: bez omezení
Bližší informace: vlastimil.vyskocil@natur.cuni.cz

Anotace:
Elektrochemické techniky představují svými parametry zajímavou možnost stanovení mnoha významných látek. V rámci stáže bude věnována pozornost jejich využití pro stanovení organických látek, jakou jsou environmentálních polutanty, antioxidanty, léčiva či biomarkery, ve stopových koncentracích. Vyvinuté senzory budou využívány i pro detekci v HPLC a při automatizaci měření pomocí technik průtokové analýzy. Dále je možné pracovat na vývoji nových biosenzorů pro zkoumání interakcí studovaných analytů s DNA. Stáž bude realizována v rámci Týmu elektrochemických analytických metod, který garantuje její finanční zabezpečení, a téma stáže může být dále rozvinuto do bakalářského projektu.