Chemické úterky

Garant: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

V zimním semestru se otevírá kurs pravidelných úterních přednášek s názvem Chemické úterky. Cílem jednotlivých vystoupení je popularizace témat na pomezí chemie, lékařství, farmakologie a fyziky s ukázkami praktických experimentů. Přednášky jsou určeny pro studenty programu Bakalář plus. Jednotlivá témata daných přednášek jsou koncipována v souladu s nejmodernějšími přístupy vědeckého poznání. Přednášející jsou vybírání z různých fakult Univerzity Karlovy, jiných univerzit, Akademie věd a praxe. Přednáškový cyklus je zakončen písemným testem složeným z jednotlivých přednášených témat.

Více informací k sylabu zde.