Archive by Author

Přihlašte se do programu Bakalář PLUS v roce 2016/2017

Zapsat se mohou všichni studenti bakalářských studijních programů na Přírodovědecké fakultě po celou dobu studia.

Studenti, zapsaní do 1. ročníku v akademickém roce 2016/2017, nebo studenti vyšších ročníků bakalářského studia, kteří se chtějí připojit v akademického roce 2016/2017, se mohou přihlásit do programu od 25. 7. do 20. 9. 2016 prostřednictvím elektronické přihlášky v SISPro přihlášení je potřeba nejprve se přihlásit do SIS loginem a heslem CAS a poté podat přihlášku přes „Přijímací řízení“. 

Po ukončení přihlašování budou mít posluchači v SIS otevřený nový účet (BCPLUS) – zájmový kurz CŽV. Přístup do účtu bude stejný jako u řádného studia. Vybrané předměty z aktuální nabídky kurzu si vloží do účtu v období otevření SIS pro zápis předmětů v aktuálním akademickém roce dle harmonogramu. Předměty nejsou kreditovány;  jsou dostupné v SIS na záložce Zápis (studijní plán), pedagogové mohou vypisovat termíny zkoušek a studenti se ke zkouškám mohou přihlašovat.

Výuka předmětů Bakalář PLUS probíhá v období stanoveném harmonogramem akademického roku pro výuku předmětů v zimním a letním semestru,  po domluvě mezi vyučujícími a přihlášenými studenty.