Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin

Garant: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.

Cílem kurzu bude seznámit žáky s nejnovějšími pokroky v botanice a ekologii rostlin, protist a hub formou krátkých přednášek a následné diskuze nad články z významných časopisů v oboru. Chceme tedy v první řadě umožnit studentům zajímat se o nové objevy, poznatky a metody v botanice. Následná diskuze s pedagogy pak studentům umožní zařadit si poznatky do širších souvislostí. Každé cvičení povede jiný pedagog, odborník ve svém oboru.

Předmět by měl studenty jednak obeznámit s nejnovějšími poznatky a technikami v oboru a zároveň by je měl naučit samostatně pracovat s vědeckými články. Diskuze poznatků i načtených článků umožní studentům cvičit se v kritickém myšlení a ve vyhledávání zajímavých výzkumných témat.

Pro detailní sylabus klikněte zde.