Strukturní základy buněčné biologie

Garant: Mgr. Marian Novotný, Ph.D. (Katedra buněčné biologie)

Strukturní biologie, která přináší informace o 3D strukturách buněčných komponent s atomárním rozlišením, poskytla klíčové informace o fungování základních buněčných procesů. Její obrovský přínos lze ilustrovat například tím, že v posledních deseti letech získali strukturní biologové hned několik Nobelových cen.

Tento předmět se chce proto soustředit na interpretaci strukturních dat. Nedílnou součástí předmětu je i práce s literaturou a prezentování vědeckých výsledků.

Popisek k fotce: Chaperones, August 2002 Molecule of the Month by David Goodsell.

Pro detailní sylabus klikněte zde.