Programování pro přírodovědce

Garant: RNDr. Juraj Jašík, Ph.D.

Kurz je zameraný na výuku programovania v jazyku Java s dôrazom na osvojenie si konceptu objektovo orientovaného programovania, ktoré je moderným trendom pri vývoji softvéru. Výstupom kurzu by mal byť projekt podľa vlastného návrhu študenta, v ktorom pomocou jednoduchej Java aplikácie rieši určitý problém týkajúci sa študentovho zamerania (spracovanie dát, vizualizácia dát, výpočty, atď.).

Pro detailní sylabus klikněte zde.