Pokročilé instrumentální metody v hydrologii

Garant: doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Kurz posluchače seznamuje s vývojem, současným stavem, přístrojovým vybavením, metodami měření a vyhodnocování dat v hydrologii povrchových vod. Přednáška je určena pro omezený okruh studentů s aktivním zájmem o hydrologii, kterým nabízí prohloubení znalostí a osvojení praktických dovedností v klíčových oblastech hydrologického výzkumu. Oproti základním kurzům z hydrologie nabízí přednáška výrazně hlubší pohled na současné metody, využívané v hydrologickém výzkumu.
Posluchač se seznámí s principy klíčových instrumentálních technik v hydrologii povrchových vod a jejich praktickým využitím pro měření, monitoring i zpracování dat. Přednáška je vedena interaktivní formou a má část teoretickou a praktickou. Teoretická část diskutuje techniky a metody monitoringu hydrologických procesů a metody hodnocení dat na základě poznatků aktuálních významných publikací. Praktická část má formu blokového terénního soustředění, kde studenti pracují s jednotlivými technikami a přístroji, vyhodnocují a interpretují data z měření. Díky omezenému počtu posluchačů kurz nabízí prostor pro získání intenzivních znalostí, praktické osvojení přístrojových technik v rozsahu, umožňujícím následné samostatné řešení výzkumných úkolů i prostor na diskusi nad aktuálními tématy hydrologického výzkumu.

Kurz má za cíl seznámit posluchače s pokročilými instrumentálními technikami výzkumu, měření a monitoringu v hydrologii povrchových vod.

Pro detailní sylabus klikněte zde.