Matematika na počítačích pro přírodovědce

Garant: RNDr. Jiří Makovička, CSc.

Předmět aplikuje teoretické znalostí získané při studiu matematiky do počítačové praxe. Na tyto kapitoly totiž obvykle nezbývá v hodinách matematiky dost času.
Při výuce se zabýváme jednoduchými metodami numerické matematiky a ukazujeme jejich použití a chování ve světě počítačových programů.
Snažíme se tak alespoň v základech zaplnit mezeru mezi matematickou teorií a jejím použitím, což přírodovědec často ve své praxi potřebuje.

Cílem předmětu je ukázat matematiku v praxi. Jak jinak než na počítačích se to dnes nedělá. Po absolvování by student měl porozumět základním metodám numerické matematiky a jejich aplikacím v přírodovědě.

Pro detailní sylabus klikněte zde.