Matematika A1+

Garant: RNDr. Naděžda Krylová, CSc.

Kurz by měl umožnit studentům, kteří absolvovali nebo navštěvují některou ze základních přednášek z matematiky na PřF UK (A1, B1 a B2, C), nebo mají znalosti těmto kurzům odpovídající a kteří se o matematiku zajímají, hlouběji promyslet matematické pojmy a seznámit se i s náročnějšími důkazy a aplikacemi některých základních matematických vět z úvodních kurzů matematiky (toto se zpravidla v rámci základních přednášek nedaří vzhledem k poměrně velkému rozsahu probírané látky) . Navíc, obsah základních přednášek bude rozšířen o další, náročnější partie matematické analýzy.

Cílem předmětu je vést studenti k hlubšímu pochopení matematického myšlení a jazyka matematiky, což by mělo usnadnit studentům další, i samostatné, studium matematiky.

Pro detailní sylabus klikněte zde.