Landmarks/Milestones in Cell Biology

Garanti a průvodci jednotlivými tématy: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. a RNDr. Karel Drbal, Ph.D.

Předmět je tematizován buněčnou biologií, jeho cílem je představit přesně to, co se na přednáškách nestíhá/špatně přednáší a zkouší – tedy konkrétní lidi, kteří stojí za přelomovými objevy, popř. historické pozadí, etické aspekty, moderní přístupy posledního roku/dvou let – a to tutoriální formou s maximalní interaktivností. Kdo si předmět zapíše, musí počítat s občasnou domácí přípravou, s různými formáty (Nobelovské přednášky, četba a diskuse klíčových publikací), zvanými hosty a samozřejmě i s jazykem vědecké komunikace – angličtinou.

Pro detailní sylabus klikněte zde.