Fyziologie člověka z pohledu vědy a medicíny

Garant: Mgr. Miroslav Hock, Ph.D.

Fyziologie člověka z pohledu vědy a medicíny patří mezi předměty programu Bakalář PLUS. Cílem tohoto předmětu je poskytnout pohled na fyziologii člověka z jiného úhlu a interaktivnější formou než jakou umožňuje klasická přednáška. Tento kurz nezahrnuje celou fyziologii člověka, ale představuje vybraná témata ve světle současných vědeckých poznatků a v kontextu zdraví a nemoci. Úroveň přednášek předpokládá znalosti základů fyziologie člověka a tedy předcházející absolvování některého z bakalářských předmětů zaměřených na fyziologii živočichů a člověka.

Pro detailní sylabus klikněte zde.