Diskusní seminář Quo Vadis Chemie (I a II)

Garant předmětu prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.

Cílem předmětu je představit trendy v chemii na zahraničních a tuzemských pracovištích.

Mezi vstupní požadavky patří znalosti chemie na úrovni ukončeného bakalářské studia a úspěšné zdolání vstupního testu (minimálně na 75% správných odpovědí).

Pro detailní sylabus klikněte zde.