BioLogické debaty

Garant: RNDr. Hana Španielová, Ph.D.

Projekt je inspirován formátem zahraničních veřejných debat IQ2. Jedná se o veřejné debaty na vybrané kontroverzní téma formulované jako výrok, který může být obhajován nebo vyvrácen. Debata probíhá před publikem, které hlasuje o svém názoru na dané téma před a po proběhnutí debaty. Úkolem debatujících z řad studentů programu Bakalář Plus (dva pro výrok, dva proti němu) je přesvědčit publikum o pravdivosti svého stanoviska. Témata debaty, v prvním roce omezená výhradně na oblast tzv. „bílé biologie“, se stanou předmětem vstupních kritérií a mohou být formulována tak, aby mapovala ryze odbornou tématiku nebo částečně reflektovala etické aspekty experimentální biologie. Cílem projektu je tedy poskytnou studentům možnost nahlížet na odbornou problematiku z různých úhlů, samostatně vyhledávat v literatuře podklady pro dobrou a správnou argumentaci a naopak se naučit odhalovat falešné, ale často velmi přesvědčivé argumenty. Projekt má ambici stát se praktickým seminářem kritického myšlení. Zároveň by měly tyto debaty zásadně přispět ke zdokonalení řečnických a argumentačních dovedností účastníků. Vlastním debatám bude předcházet instruktáž a tránink zkušeného lektora MgA. Martina Vasqueze, Ph.D. Pod jeho vedením by se účastníci měli seznámit s různými taktikami argumentace, naučit se správné formulaci myšlenek a pohotové rétoriky, odhadovat silné a slabé argumenty a zvládat námitky.

Cílem kurzu je naučit se přesvědčivě argumentovat, což je jedna z dovedností, kterou každý profesionální vědec ve své kariéře potřebuje, ale nemá možnost ji za doby studií získat.

Pozn.: Předmět nebude v akademickém roce 2015/2016 vyučován. V dalších letech bude otevřen pouze v případě, že se přihlásí minimálně 12 zájemců.

Pro detailní sylabus klikněte zde.