Filozofie matematiky II

Garant: Mgr. Pavel Klavík

Cílem předmětu je umožnit posluchačům seznámit se s řadou partií matematiky, které již nejsou obsaženy v základním kurzu a jejichž znalost usnadní pochopení pokročilejších aplikací matematiky v přednáškách z fyziky i chemie.

Pro detailní sylabus klikněte zde.